Tehnologije proizvodnje


Naše najvažnije tehnologije su: RTM – resin transfer moulding, autoklava i tehnologija ručnog laminiranja.

Materijali koje najviše koristimo za ojačanja su: staklena vlakna, karbonska vlakna i aramidna vlakna.

Smole koje najviše koristimo su: poliester, vanilester, epoksi.

Dvije proizvodne tvornice u Sloveniji